Descobreix ara les diferents opcions adaptades a tu! Abonament anyals i tarifes en funció de les teves necessitats. 

ABONAMENT ANYAL
  Sense abonament al SNTV* Amb abonament al SNTV*
Preu anyal 76,50 €  68,85 € 
Primers 15 min 0,00 € 0,00 €
Dels 15 als 30 min 0,45 €  0,45 € 
Dels 30 min a 1 hora 0,60 €  0,60 € 
D’ 1 hora a 1 h 30 min 0,80 €  0,80 € 
D’ 1 h 30 min a 2 hores 1,00 € 1,00 €
Més de 2 hores 5,00 €  5,00 € 

* SNTV: Servei Nacional de Transports de Viatgers 

ABONAMENT PETIT ÚS (25 usos)
 Sense abonament al SNTV*Amb abonament al SNTV*
Preu anyal30 € 27 € 
Primers 30 min0,00 € 0,00 € 
Segons 30 min1,00 € 1,00 € 
Tercers 30 min1,20 € 1,20 € 
Quarts 30 min1,40 €1,40 €
Més de 2 hores5,00 € 5,00 € 

* SNTV: Servei Nacional de Transports de Viatgers 

TARIFES PER A ÚS PUNTUAL
Primers 30 min3,00 € 
Segons 30 min4,00 € 
Tercers 30 min5,00 € 
Quarts 30 min6,00 €
Més de 2 hores10,00 € 

 

IGI NO INCLÒS EN CAP DE LES TARIFES